אספקה

ציוד המדידה נמצא במלאי בישראל ומועד אספקה הוא יום עסקים אחד