תערוכות וכנסים

 
 


 

מערכות משובצות מחשב

The Embedded, Microprocessors & IoT 2015 conference

                                                                                   

                                         

אבניו, קריית שדה התעופה

20/10/2015

8:30-16:30 

The Medical and HealthCare Device Development Leading Conference

אבניו, קריית שדה התעופה

10/11/2015

8:30-16:30

 

MOTION CONTROL & POWER SOLUTIONS 2016

אבניו, קריית שדה התעופה

12/1/2016

8:30-16:30


 

MILITARY & AVIATION EXHIBITION 2016

 

אבניו, קריית שדה התעופה

1/3/2016

08:30-16:30